Skladba strešného plášťa

Skladba strešného plášťa

 • Hydroizolačná vrstva – krytina
 • Nosná vrstva vytvorená z latovania alebo debnenia
 • Vzduchová vrstva a vetrací systém
 • Podkladná vrstva
 • Tepelnoizolačná vrstva
 • Parotesná vrstva (parozábrana)
 • Podhľadová vrstva ( podhľad)

Z technického hľadiska ovplyvňuje skladbu strešného plášťa:

 • sklon strechy
 • druh nosnej konštrukcie
 • tepelnotechnické a hydroizolačné vlastnosti vrstiev ako aj celej strechy
 • akumulačná schopnosť
 • prievzdušnosť
 • difúzne vlastnosti a poradie vrstiev v skladbe
 • teplotné a vlhkostné parametre prostredia
 • účinnosť vetrania strešného plášťa
 • klimatické vplyvy vonkajšieho prostredia, najmä kvapalné a tuhé atmosférické zrážky.