Výber krytiny

Výber krytiny

Výber vhodného druhu krytiny závisí od týchto podmienok:

  • Klimatické podmienky v mieste použitia
  • Sklon strešných rovín
  • Konštrukčné riešenie strechy
  • Účel a druh stavby
  • Architektonické požiadavky

Požiadavky na krytiny:

  • Vodonepriepustnosť
  • Odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • Životnosť primeraná účelu objektu
  • Estetika