ddstrechy.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obnova nevyhovujúcich striech

K poruchám striech dochádza z rozličných príčin, následkom ktorých sa strecha môže dostať do havarijného stavu a to vedie k tomu, že sa objekt nemôže normálne využívať.

Nevyhnutnosť sanácie:

 • Starnutie materiálov – plynutím času dochádza k postupnému znižovaniu kvality zabudovaných materiálov

 • Strata vodonepriepustnosti – prenikajúcou vlhkosťou sú nepriaznivo ovplyvňované fyzikálne vlastnosti zabudovaných materiálov, najmä zväčšenie objemu a hmotnosti, zníženie tepelnoizolačnej schopnosti, pričom prenikajúca voda spôsobuje škody na konštrukciách a vnútornom zariadení objektu. Následkom zníženia tepelnoizolačných vlastností materiálov a nadmernej vlhkosti na vnútorných vlhkých povrchoch sa tvorí pleseň. Zatečená voda do konštrukcie zväčšuje hmotnosť strechy, znižuje pevnosť zabudovaných materiálov a preto nepriaznivo ovplyvňuje statiku.

 • Nedostatky, ktorých príčinou sú nedodržané platné technické pravidlá – nesprávny návrh strešného plášťa, použitie nesprávnych materiálov, nesprávne riešenie okraja strechy (systémy odvodnenia strechy, lemovania strešných okien), nekvalitné prevedenie remeselných prác, poruchy spôsobené užívateľom objektu rôznymi zásahmi. Je potrebné prijať technicky nevyhnutné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov. V súčasnosti tak ako nikdy doposiaľ vzniká potreba technických predpisov a odporúčaní, ktoré pomôžu zorientovať sa vo veľmi širokej škále nových materiálov a technológii.

Aby sa zistili príčiny kvôli ktorým je nevyhnutná sanácia strechy treba o stavebnom objekte a jeho streche zistiť tieto údaje:

 • Typ pôvodnej strešnej konštrukcie
 • Druh nosnej strešnej konštrukcie
 • Charakter hydroizolačnej a ochrannej vrstvy
 • Funkcia vnútorných priestorov pod strechou
 • Teplota a relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu
 • Spôsob vetrania a vykurovania objektu
 • Orientácia stavby na svetové strany a smer prevládajúcich vetrov
 • Sklony strešných rovín
 • Spôsob odvodnenia, prierezy a typ strešných odpadov
 • Iné dôležité údaje